ELS ORIGENS I LA HISTÒRIA DE SANT BARTOMEU

Se’l commemora el 24 d’agost. Pel seu martiri és patró d’oficis relacionats amb el treball de la pell, com els blanquersassaonadors i adobers.

I a igualada…. Les indústries de teixits esdevenen les més importants de Catalunya, com també les adoberies de pells, que es mecanitzen i esdevenen el primer centre productor de la península. Gradualment sorgeixen les primeres indústries de gènere de punt assolint una importància cabdal a nivell nacional.

Bartholomaeus San Giovanni in Laterano 2006-09-07.jpg